Annons

Säkerhetschef tillsätts

Trots att Landskrona stad står mitt uppe i en omstrukturering vilket bland annat innebär att ett flertal chefsposter innehas av tillförordnade chefer, har man tagit beslut att anställa en ny säkerhetschef. I stadens platsannonsen kan man bland annat läsa att den blivande chefen ska samordna och utveckla personskydd, informationsskydd och skydd av stadens verksamheter.
– Vi har haft en del hot mot några i kommunfullmäktige samt något enstaka hot mot anställd personal men jag vill poängtera att det inte är enbart av denna anledning som vi vill anställa en säkerhetschef, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Chefen som kommer att lyda direkt under stadsdirektören ska även ingå i stadens riskgrupp och krisledningsgrupp.
– I riskgruppen arbetar man preventivt för att försöka kartlägga eventuella framtida hot och annat som kan skada vår stad, förklarar Torkild Strandberg.

Annons
 

Förutom att man nu vill anställa en säkerhetschef har man tagit försiktighetsåtgärder på bland annat stadshuset. Ett exempel är att allmänheten inte längre har direkt tillträde till de som arbetar där. I stället måste man anmäla sig i informationen för att sedan bli insläppt och då med namnbricka på bröstet.
– Jag ska ärligt säga att jag inte är glad för denna utveckling. Jag är inte heller säker på att den fyller sådan funktion att det är värt att stänga folk ute, säger Torkild Strandberg.

De styrande hoppas att en säkerhetschef ska vara på plats under våren men vad gäller stadens vakanser på chefsposter som idag innehas av tillförordnade chefer så kommer dessa att tillsättas när omorganisationen är spikad.
– Vi står inför en del förändringar i några av våra förvaltningar och när vi vet hur dessa ska se ut så kommer vi att rekrytera chefer, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser