Annons

Böter för sent loggblad

Fiskeriverket fortsätter att vara på hugget. Under hösten har ett par yrkesfiskare i kommunen ålagts en sanktionsavgift om 2 000 kronor då deras loggblad inkommit för sent till Fiskeriverket. Nu har ytterligare en fiskare råkat ut för samma sak. Det som gäller för en yrkesfiskare är att ett loggblad skall skickas in eller lämnas in till Fiskeriverket senast inom 48 timmar efter det att landningen avslutats, eller i de fall ett hanmbesök inte omfattar en landning, senast inom 48 timmar efter ankomst till hamn.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser