Annons

Skolinspektionen riktar kritik mot Sandåkerskolan

Skolinspektionen kritiserar Landskrona stad för att inte ha följt författningarnas krav avseende arbetet med en elev på Sandåkerskolans rätt till utbildning och särskilt stöd. Skolverket mottog i september 2008 en anmälan från modern till eleven som då gick i årskurs nio. I oktober samma år övertog Skolinspektionen översynen av skolan och det är denna myndighet som nu framför sin kritik mot hur kommunen skött elevärendet. Anmälaren har bland annat uppgett att eleven haft extra stöd i kärnämnena svenska, matematik och engelska sedan mellanstadiet, men att detta drogs in i årskurs sju. I årskurs åtta infördes dessutom en ny undervisningsmodell med mycket eget ansvar, något som inte alls fungerade för eleven. Ett test gjordes också detta visade att eleven i fråga behövde mycket struktur på sitt skolarbete. En del stödåtgärder sattes också in genom de avslutande skolåren, men skolan ska även ha hänvisat till att eleven \”inte vill och inte kan\”. I sitt beslut skriver Skolinspektionen att man bedömer \”sammanfattningsvis att Sandåkerskolan inte har arbetat tillräckligt aktivt och systematiskt för att försöka tillgodose elevens rätt till särskilt stöd och utbildning. \” Man konstaterar att stödåtgärderna visserligen satts in och följts upp i viss mån men inte utvärderats kontinuerligt. \”Mot bakgrund av det ovanstående bedömer Skolinspektionen att Landskrona kommun inte levt upp till författningarnas krav\”, avslutar man. Kommunen ska senast den 16 mars nästa år ha lämnat en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Redovisningarna ska avse dels åtgärder i det aktuella ärendet, dels generella åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser