Annons

Miljövänlig värme i flerfamiljshus

Skånska Energi uppför geoenergianläggningar till HSB Landskrona som ska värma två flerfamiljshus på Vengatan. Anläggningarna kommer att hämta större delen av värmen ur borrhål i marken. – Vi är övertygade om att geoenergi kommer att ha en mycket viktig och central roll för att uppnå Sveriges klimatmål vad gäller den framtida produktionen av förnybar energi. Det finns idag ett mycket stort intresse från fastighetsägare, bostadsrättföreningar och villaägare som både vill minska sina energikostnader men självklart också minska sin miljöpåverkan. De vill precis som HSB i Landskrona helt enkelt ha kontroll över sina framtida energikostnader och vara oberoende av vad som händer med fjärrvärme- eller oljepriset, säger Per Eliasson VD för Skånska Energi. Anläggningarna i Landskrona kommer årligen att producera cirka 70 MWh värme vardera och kommer att spara såväl pengar för hyresägaren som miljö. Projektet kommer att påbörjas i februari och beräknas vara klart under våren 2010. Intresset för geoenergianläggningar har ökat markant de senaste åren. Geoenergi, som rent tekniskt är lagrad solenergi, är idag väl beprövad teknik och används i ett flertal fastigheter i Sverige. Den levererar mer än sju gånger mer energi än vindkraften i Sverige, ändå är tekniken relativt okänd bland allmänheten.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser