Annons

Skisser på en ny gymnasieorganisation

I ärendet med Kävlinge kommuns utträde ur Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har nu en slutrapport om förbundets framtid presenterats. Framtida organisationsmodeller skisseras såsom: samverkansavtal med Kävlinge kommun, nytt kommunalförbund Landskrona – Svalöv, samverkan med en gemensam nämnd, förvaltning i egen kommunal regi och så kallad avknoppning till fristående huvudmän.
– Vad gäller ett eventuellt nytt förbund mellan Landskrona och Svalöv skulle det antagligen bli ett väl ”smalt” sådant, säger utbildningsdirektören Tomas Johansson.
– Inga andra utifrån kommande elevströmmar pekar mot oss, konstaterar han.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser