Annons

Högst betyg på Kunskapsskolan

Nu finns betygsresultaten för läsåret 2008/09 för samtliga skolor tillgängliga hos Skolverket. Kunskapsskolan har högst betyg av samtliga skolor i Landskrona.
– Den största orsaken till att betygsresultaten blivit bättre är att vi arbetat med att förbättra uppföljningen och coachningen av eleverna till högre kunskapsnivåer, säger Jenny Zander, skolchef på Kunskapsskolan Landskrona.
– Vi gör också fler betygsprognoser än tidigare och har veckovisa uppföljningar av studieresultaten. Förutom detta så har vi arbetat med att höja bedömningskompetensen hos lärarna.

Meritvärdet i genomsnitt blev alltså högst på Kunskapsskolan, men vad gäller andelen behöriga elever till gymnasiet hamnar man på en knapp andraplats efter Sandåkerskolan. Häljarpsskolan hade 94,5 procent behöriga mot Kunskapsskolans 93,2. Västervång hamnade på tredje plats med 89,7, medan bottenplatsen innehas av Dammhagskolan med 41,3 procent.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser