Annons

Glumslöv får högstadieklasser

Inför höstterminen 2010 görs flera nya satsningar inom grundskolan i Landskrona. Vid onsdagens möte i Barn- och Ungdomsnämnden beslutades att utöka skolverksamheten i Glumslöv. Under hösten startas dessutom en ny skolenhet från årskurs 7 med inriktning mot praktiska ämnen upp på Gullstrandsskolan.

I Häljarp och Asmundtorp finns redan skolor där eleverna kan gå hela grundskoletiden, och nu blir det så även i Glumslöv där skolan successivt ska växa ut till och med årskurs 9.
– 80 procent av föräldrarna har haft detta som önskemål och vi är nu oerhört glada att vi kan erbjuda detta, säger nämndens ordförande Lisa Flinth (FP) och talar varmt om skolans goda rykte och en personal som trivs.
– Detta gör dessutom att elever i Glumslöv kommer att välja att stanna i Landskrona istället för att åka till Helsingborg något som i sin tur gynnar stadens ekonomi och samtidigt slipper eleverna att pendla.

Annons
 

I anslutning till de praktiska programmen på gymnasieskolan startar BUN en ny skolenhet med praktisk inriktning. Redan idag satsar gymnasiet på lärlingsutbildningar, nu tas ytterligare ett steg i den utvecklingen.
– Jättespännande, säger Lisa och hoppas på ett motivationslyft för många elever.
– Här kommer vi att kunna använda lokaler och lärare från gymnasiet, säger hon.
Tanken är att låta elever som har svårt att nå gymnasiebehörighet få in fler praktiska moment i undervisningen och samtidigt skapa möjligheter för praktik ute på arbetsplatser.
– Exempelvis kan elever som ser en framtid i vården eller på en byggarbetsplats få en inblick och därmed också motivera sig bättre för att uppnå kraven för behörighet till gymnasiet, avslutar Lisa Flinth.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser