Annons

Staden överklagar El-beslut

Energimarknadsinspektionen beslutade i november att ett par fastigheter på kvarteret Sjömannen skulle undantas från kravet på nätkoncession enligt ellagen.
Nu överklagar Landskrona stad beslutet till regeringen. Enligt överklagan, som undertecknats av Göran Albertsson vid Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen/El-IT, strider beslutet mot all vedertagen praxis och innebär att fastigheterna inte skyddas av lagar om leveransplikt.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser