Annons

Felaktiga grunder var fel

Den 15 december 2009 publicerade vi en artikel om poliser från Närpolisområde Landskrona som blivit anmälda för tjänstefel i samband med att de kontrollerade och fotograferade en privatperson.

I artikeln påstås att poliserna på felaktiga grunder stoppat, visiterat och fotograferat en man. Nu har Mats Karlsson, chef för Närpolisområde Landskrona hört av sig med ett förtydligande av ärendet, då han upplever att det beskrivits väl förenklat i artikeln.

Annons
 

Till polisen inkom en anmälan från en man som upplevde att han blivit stoppad, visiterad och fotograferad av polisen, helt utan anledning.

Åklagarmyndigheten prövade polisanmälan och kom fram till att förundersökning inte skulle inledas då det inte fanns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal förövats.

Polismyndigheten i Skåne beslutade då att inleda en arbetsrättslig utredning med stöd av lagen om offentligt anställning. På grund av vad som framkom i denna utredning fann polismyndighetens chefsjurist att det inte fanns grund för att inleda ett disciplinärt förfarande. Ärendet avslutades därmed även i denna del.

I samband med detta beslutades även att polisområdeschefen ska, vid ett personligt samtal med de berörda poliserna, erinra dem om reglerna kring fotografering och att detta kan upplevas som en ingripande åtgärd av enskilde. Poliserna ska även erinras om vikten av att inhämta beslut från behörig befattningshavare när fotograferingen görs som ett led i en förundersökning.
– Det bör noteras att varken Åklagarmyndigheten eller Polismyndighetens juridiska avdelning på något sätt bedömt att själva kontrollen (stoppandet) och visiteringen genomförts på felaktiga grunder. Endast fotograferingen har varit föremål för utredning, meddelar Mats Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser