Annons

Tydligare rutiner för praktikplatser

Vuxennämnden beslöt i oktober att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förtydligat regelsystem avseende de kompetenshöjande verksamheterna för socialbidragstagare. Klargörandet skulle gälla villkor, rättigheter och skyldigheter för såväl förvaltningen och dess personal som praktikanterna och de som tar emot dessa.

De kompletterande rutinerna gäller bland annat den fackliga samverkan, arbetsmarknadsenhetens praktiska arbetsträningsverksamheter, den öppna jobbsökarverkstaden på Kompetensforum samt rutiner för kompetenshöjande verksamhet för studerande.

Annons
 

Vuxennämnden har nu tagit ställning till de nya förlagen och fastställt samtliga utom för studerande.
– Här vill vi ha lite mer på fötterna och eftersom vi inte går i skarpt läge förrän i maj vad gäller de studerande så ville vi skjuta fram det till våren, säger vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson.

Socialdemokraterna valde att avstå från beslutet.
– Det gör vi för att vi vill komma med egna förslag på rutiner i början av nästa år, säger nämndens andra vice ordförande Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser