Annons

251 267 000 kostar gymnasieskolan

Direktionen för gymnasieförbundet har fastställt rambudgeten inför kommande år till 251 267 000 kronor. Det innebär en liten ökning då årets budget låg på 249 803 000.
2010 blir något av ett mellanår, den stora utmaningen kommer året därpå när vi får en ny gymnasieskola på riksplanet samtidigt som elevkullarna minskar, konstaterar utbildningsdirektör Tomas Johansson. Budgeten antogs enhälligt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser