Annons

Styrgrupp utsedd för Fairtrade City Landskrona

Igår utsågs formellt styrgruppen för Fairtrade City Landskrona. Styrgruppen består i dagsläget av en mix av representanter från näringsliv, föreningsliv, skola/utbildning, Landskrona Citysamverkan samt Landskrona stad. Sammansättningen kan komma att ändras under resans gång.

Landskrona stad har sedan en tid tillbaka aktivt arbetat med Fairtrade City-konceptet vars arbete leder till en mer rättvis stad. Detta genom att förmå invånare, näringsliv, föreningar och inte minst den egna organisationen att tänka Rättvisemärkt i större omfattning. Resan till att bli en Fairtrade City är påbörjad och genom dagens möte har styrgruppen lärt känna varandra och de första riktlinjerna har dragits upp.
– Det känns jätteskönt att vi är igång på riktigt nu genom att gruppen är bildad och att engagemanget och intresset för den här frågan är så stor, säger Thorsten Karlén, destinationsutvecklare Landskrona stad, som är samordnare för Fairtrade City Landskrona.

Annons
 

Idag finns 27 Fairtrade Cities i Sverige och Malmö var först ut i landet och Lund kom inte långt efter. Sedan är det städer norrut i landet som ingår bland dessa 27.  

För att Landskrona ska bli diplomerade som en Fairtrade City, så måste vissa villkor vara uppfyllda.
Det måste finnas ett utbud av minst 40 Rättvisemärkta eller motsvarande produkter fördelat i minst fem butiker, minst fyra kaféer, restauranger eller hotell som serverar någon Rättvisemärkt eller motsvarande produkt samt minst 20 arbetsplatser i Landskrona som konsumerar minst en Rättvisemärkt eller motsvarande produkt.
– Vi har påbörjat en liten inventering för att se hur vi ligger till och kan redan nu med glädje konstatera att många av våra dagligvarubutiker har många Rättvisemärkta-produkter i sina hyllor. Nästa steg nu är att vända sig till kaféer, restauranger och hotell, fortsätter Thorsten.

– Det viktigaste för styrgruppen blir att sprida budskapet och informationen inom sina nätverk och bidra till att intresset och engagemanget når ut brett. Slutkunden, det vill säga konsumenten, som ska köpa varorna måste tydligt förstå nyttan med att handla Rättvisemärkt för att det ska bli den kraft och volym vi förväntar oss, avslutar Thorsten Karlén.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser