Annons

25 nya villor på gång

Byggnadsnämnden beslutade i veckan att uppdra åt planenheten att påbörja detaljplanearbetet för Annelöv 11:103 m fl., ett område norr om Saxtorpsvägen med omkring 25 villatomter samt ett område söder om samma väg där sökande föreslår någon form av flerbostadshus.
Det är en intressant utbyggnad och dessutom nära till stationen i Dösjebro, fastslår nämndens ordförande Gerd Bernström (FP).
Syftet med bebyggelsen är att möjliggöra för fler ålders- och boendegrupper att bo kvar på orten.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser