Annons

Trots den högsta arbetslösheten i Skåne är tongångarna positiva på AF

Trots bistra tider för arbetsmarknaden i Landskrona, med Besams varsel av 66 anställda som senaste bakslag, har chefen för Arbetsförmedlingen, Camilla Rejdvik Pålsson en positiv syn på situationen.
– Jag föredrar att säga att vi har 92 procent i arbete istället för en 8-procentig arbetslöshet.
Camilla pekar på Parajetts indragna varsel och aviserade behov av nyanställning som ett av fler positiva tecken i den annars dystra statistik som omger arbetsmarknaden i Landskrona.

Just nu finns 1534 arbetslösa och 896 personer i program med aktivitetsstöd i staden, något som motsvarar 9,4 procent av den arbetsföra befolkningen och ger Landskrona den högsta arbetslösheten i Skåne.
– Det är även en bra bit över rikssnittet på 8,4 procent. Landskronas siffror hänger i mångt och mycket samman med ett större utanförskap än andra kommuner där en stor andel invandrare har det svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Annons
 

Under det gångna året har 840 personer varslats om uppsägningar i Landskrona.
– Alla har inte lett till avsked och bortsett från Besams varsel så har vågen av varsel nu avtagit och i det närmaste upphört. Vi ser också att fler lediga jobb anmäls. Fler ungdomar skrivs ut ur våra rullor och om vi träffas om ett år så tror jag att arbetslösheten minskat med ett par procent i Landskrona, säger Camilla Rejdvik Pålsson.

Chefen för Arbetsförmedlingen får medhåll av sektionschef Stefan Wikander som även han har en optimistisk syn arbetsmarknaden.
– Exempelvis ser vi att cirka 50 procent av de som varit ute i någon form av praktik har ett riktigt jobb 90 dagar efter praktiktillfället, förklarar han och betonar att det råder ett stort flöde på arbetsmarknaden.
– Vi har idag 300 arbetslösa ungdomar men omsättningshastigheten är hög. Under ett år har nästan samtliga av våra totalt 1500 arbetslösa byts ut.

– Att vi nu ser att ungdomarna alltmer kommer i sysselsättning är ett tecken på att konjunkturen håller på att vända. Det är där vi märker det först, inflikar Camilla.

I foajén till Arbetsförmedlingen hänger ett intressant anslag som förkunnar att 2 332 personer som i år varit inskrivna vid kontoret fått arbete samt att 41 personer fick ett jobb under förra veckan.
– Det borde vi egentligen belysa än mer, säger Camilla Rejdvik Pålsson och betonar att det är ”riktiga” arbeten som gäller.
– Det är heltids- deltids- och timanställningar med i den statistiken. Men en timanställning är trots allt på minst 8 timmar i veckan.

Även om situationen på arbetsmarknaden i Landskrona är inte den bästa så skymtas trots allt lite ljus vid horisonten.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser