Annons

Miljönämnden vill komplettera

De nationella åtgärderna enligt den gemensamma planen Baltic Sea Action Plan, som beslutats av Östersjöländernas miljöministrar och som syftar till god ekologisk status för Östersjön, Öresund och Kattegatt till år 2021, har kommit på remiss från Miljödepartementet till Landskrona stad. Miljönämnden menar att de föreslagna åtgärderna och konsekvensanalysen är ”utmärkta”, men vill komplettera med två punkter.
För det första att översvämningsmarker inte får vara vegetationslösa under vinterhalvåret, detta för att förhindra närings- och slamtransport, och för det andra att dräneringsvatten vid omläggning eller ny täckdikning ska ledas via en damm, ”kvävemur”, översilas eller behandlas på annat lämpligt sätt innan det leds ut i vattendragen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser