Annons

Forskare gör föreläsningsserier om Landskrona

Under första halvåret 2010 arrangeras en föreläsningsserie under rubriken ”Landskrona i tiden – medborgaren i välfärdssamhället” i Filmsalen på Landskrona museum. Först ut den 27 januari är den Landskronabördige professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, som föreläser om ”Befolkningsströmmar och bosättningsmönster i Landskrona efter krisen”. Vid samma tillfälle kan man också lyssna till fil dr i historia, Jesper Johansson, som gör en tillbakablick under rubriken ”En stad i brytningstid(er)”.

Under drygt ett års tid har ett tjugotal forskare från Linnéuniversitetet i Växjö arbetat med att studera centrala faktorer för samhällsutvecklingen i Landskrona. Resultatet av forskningen kommer alltså nu att presenteras vid en serie offentliga föreläsningar med två till tre projekt i fokus vid samma tillfälle. Föreläsningarna är av populärvetenskaplig karaktär och vänder sig till en bred allmänhet. Utrymme kommer att ges för frågor och diskussioner tillsammans med forskarna och en rad olika företrädare för och aktörer i Landskrona och regionen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser