Annons

ARN rekommenderar ersättning till Landskronabo

Automatikservice i Helsingborg bör kompensera en missnöjd kund i Landskrona. Det har Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kommit fram till efter att ha rett ut en långvarig tvist mellan kunden, säljaren och Automatikservice, vilka reparerat en tvättmaskin. Kunden yrkade prisavdrag med 1 137 kronor men är enligt ARN endast berättigad till 500 kronor.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser