Annons

Värdegrundsarbete på Dammhagskolan

Dammhagskolans personal för årskurserna 6 – 9 har deltagit i en Lions-arrangerad kurs med fokus på skolans värdegrundsarbete. Lions Quest är en satsning för skolungdom inom områdena etik och livskvalite, för att erbjuda ungdomar en drogfri uppväxt, och kursen ”Tillsammans” sågs av de båda rektorerna Laid Bouakaz och Patrik Helgesson som en utmärkt möjlighet att fördjupa och utveckla samarbetet inom skolan.
– Förra året hade vi livskunskap inlagt på schemat, men ingen visste hur den lektionen skulle användas, så jag plockade bort den, säger Laid Bouakaz.
– Men nu har vi materialet och det första jag ska göra är att införa den på nytt, menar han efter avslutad kurs. Konflikthantering och samarbetsfrågor har gåtts igenom och för Dammhagskolans del börjar arbetet med detta direkt nästa termin, intygar rektorerna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser