Annons

Halverat bidrag till Folkets Hus

Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen att halvera det ekonomiska stödet till Folkets hus i Landskrona för nästa år. Frågan gick till votering och röstsiffrorna slutade 8 mot 5. Beslutet innebär också att allt ekonomiskt stöd till samtliga Folkets Hus-föreningar i staden tas bort från och med 2011.

Bakgrunden är den att kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret i uppdrag att, med hjälp av konsult- och revisionsfirman Ernest & Young, granska Folkets hus i syfte att få en komplett bild över verksamheten och dess ekonomiska förutsättningar.
Granskningen visar att 90% av intäkterna till Folkets hus kommer från hyresgästerna och 10% är kommunala bidrag.

Annons
 

Folktes hus chef Lars Svensson ser allvarligt på beslutet.
Folkets hus har i år ett bidrag på sammanlagt 758 000 kronor. Med en halvering innebär det att föreningen endast får 379 000 kronor nästa år. Detta kommer att innebära att vi får se över hyrorna, säger Lars Svensson till Landskrona Direkt.
– Dagens priser är dock anpassade efter vad föreningarna och de andra som hyr har råd med. Det verkar som att de som bestämmer inte vill ha några samlingslokaler i stan. Beslutet är förödande för föreningslivet i Landskrona.

Om det skulle bli maktskifte vid nästa års val så kommer Socialdemokraterna att riva upp beslutet.
– Om vi vinner valet 2010 så kommer vi att se till att Folkets hus, inte bara i Landskrona utan även de föreningarna som finns i byarna, kommer att kunna fortsätta sina verksamheter, lovar opositionsrådet Niklas Karlsson (S).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser