Annons

Unikt boende kan få ge vika för vandrarhem

Statens fastighetsverk (SFV) har på sistone gjort flera påtagliga insatser för att göra Landskrona citadell och dess omgivning mer tillgängligt för Landskronaborna och besökare. Senast i raden är satsningen på en regional sommarscen. Nyligen har dessutom flera andra verksamheter sett dagens ljus, såväl i anslutning till borggården som Lasse Flinckmans omskrivna Why Not Café på solsidan. Nu har SFV planer på ett vandrarhem i bostadslängan med den förnäma adressen Slottet 1, närmst bron till konsthallen.
– Vi ser över våra lokaler och vilken verksamhet som på bästa sätt kan levandegöra området. Det kanske inte i första hand ska vara bostäder här, säger Maria Nordh, fastighetsförvaltare på SFV.
– Med vårt lilla bestånd kan vi omöjlig ge samma service som exempelvis Landskronahem.
I den aktuella fastigheten finns idag sex hyresgäster.
Det finns dessutom några tomma lägenheter som inte hyrts ut i avvaktan på vad som ska ske i byggnaden, säger Marie och poängterar att dialogen med nuvarande hyresgästerna är viktig.
– Vi var tidigt ute och informerade dessa för att undvika ryktesspridning. De sitter dessutom på ett starkt skydd i sitt boende.

Konstnär Eva Sjöstedt både bor och har sin ateljé på citadelletområdet.
– Jag hoppas att SFV tar en ordentlig funderare på vilken inriktning man vill ha på området. Idag finns här hantverkare och konstnärer som bedriver en småskalig verksamhet. Med ett vandrarhem blir genomströmningen en annan. Det är viktigt att vårda miljön även i framtiden, säger hon.

Annons
 

SFV kommer under 2010 att utreda och ta fram ett beslutsunderlag för den aktuella fastigheten.
Det är många pusselbitar som ska falla på plats innan en förändring sker i huset. Vi tänker exempelvis inte själv driva något vandrarhem. Helt klart är dock att det behövs underhållsåtgärder i fastigheten, säger Marie Nordh.

Genom åren har det diskuterats att göra vandrarhem av det gamla fängelset på citadellet.
– Det är inte aktuellt då fängelset är den mest bevaransvärda byggnaden på området, avslutar Marie Nordh.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser