Annons

Lågt intresse för övergång till privat arbetsgivare

När LSS-boendet på Italiengatan övergår i privat regi och företaget Carema tar över driften så har endast fyra av arton tillfrågade i personalen accepterat en övergång av sina anställningar. De fjorton som vill stanna kvar hos staden blir således övertaliga och arbetet med att erbjuda dessa en ny anställning ska påbörjas snarast.
Hur kunde det bli så, och har man från stadens sida över huvud taget kollat personalens intresse för privatiseringen?, kommunalråd Cecilia Brorsson (M).
– Just privatiseringen av Italiengatan hamnar i en särställning då personalen som började arbeta där i våras redan från början visste att det rörde sig om en tillfällig anställning på några månader, och att verksamheten sedan skulle gå över i en annan regi, svarar hon.

Att intresset bland det anställda är lågt för en privat arbetsgivare är inte heller det något som oroar det moderata kommunalrådet.
– Jag ser det som att Landskrona är en bra arbetsgivare och att man känner sig trygga med det, säger hon som trots detta inte är främmande för att fortsätta att konkurrensutsätta stadens verksamheter.
– Oftast motiverar man att manligt dominerade yrken har en högre lön då dessa är konkurrensutsatta. Då är det för mig en självklarhet att detta även borde gälla inom kvinnodominerade yrken och högre lön vill väl alla ha?, avslutar Cecilia Brorsson (M).

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser