Annons

Folkpartiet förespråkar slumpvisa drogtester i grundskolan

Hösten 2008 beslutade Landskrona stad om en försöksverksamhet med frivilliga, slumpvisa drogtester i grundskolan. Syftet med testerna var  att upptäcka elever som använt narkotika och att bidra till att ge elever råg i ryggen att tacka nej om de erbjuds att prova narkotika.  Drogtesterna  kritiserades dock av Skolinspektionen, som hävdar att
de inte var och är tillåtna. Landskrona stads styrande  delar inte denna uppfattning, och har nyligen begärt att Skolinspektionen omprövar sitt ställningstagande.

På söndagen fattade Folkpartiets landsmöte, det vill säga partiets högsta beslutande organ, beslut om att förespråka drogtester enligt Landskronas modell.

Annons
 

I beslutet säger man bland annat:
”Inför frivilliga drogtester. Skolan policy mot alkohol- och narkotikamissbruk bör innefatta frivilliga drogtester.

”Testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna.”

– Detta är mycket glädjande, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp) i Landskrona.
– Folkpartiet sitter i regeringsställning och innehar posten som utbildningsminister. Detta tydliga ställningstagande för drogtester innebär att våra möjligheter i Landskrona ökar. Skulle Skolinspektionen av något skäl motsätta sig vår omprövningsbegäran har söndagens beslut lagt grunden för regelförändringar som ökar möjligheterna att bekämpa narkotikan och skydda unga killar och tjejer, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser