Annons

Vad händer med gymnasieförbundet?

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Tomas Johansson har av kommunstyrelsen i Landskrona fått i uppdrag att utreda den framtida organisationen av gymnasieskolan, i samband med Kävlinge kommuns beslut att utträda ur gymnasieförbundet. Fem olika modeller lyfts fram i det hittillsvarande arbetet: ett samverkansavtal mellan kommunerna med en kommun som huvudman, ett nytt kommunalförbund mellan Landskrona och Svalöv, en gemensam nämnd Landskrona-Svalöv med Landskrona som huvudman, att respektive kommun ansvarar för sina gymnasieskolor samt möjlighet till eventuell avknoppning i Svalöv och Kävlinge.
– De lagliga möjligheterna är nu utredda och frågan kommer förmodligen att diskuteras politiskt i de olika kommunerna i början av nästa år, säger Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser