Annons

Politiker nej till enorm nämnd

För cirka fem år sedan arbetade gestaltkonsult Kess Simmasgård fram den kommunal organisation som idag råder i Landskrona stad. Nu vill dagens politiska makthavare se en förändring. Stadsdirektören Peter Billquist är därför tillsagd att ta fram ett förslag på en ny organisation. Något som bland annat kommer att påverka Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade i september att uppdra åt vuxennämnden att i samråd med förvaltningschefen för BUN utreda och ge förslag till om socialtjänsten för vuxna ska kvarstå i egen förvaltning/nämnd eller samordnas med annan verksamhet, vid en gemensam huvudman för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor. Barn- och ungdomsförvaltningens chef Tomas Johansson har tillsammans med vuxenförvaltningschefen gett en konsult uppdraget att hålla i utredningen. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP) säger sig vara emot hypotesen om ett förenande av de båda verksamheterna i en ny och större nämnd.
– Det skulle bli en enorm nämnd om detta slogs ihop. Oerhört omfattande och mycket svårt för fritidspolitiker – som vi faktiskt är – att ta ansvar för allt detta, säger hon och är kritisk till en sammanslagning.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser