Annons

Tutti får 20 000 /mån utan att jobbaIngen karens när politiker slutar självmant

I mitten av juni lämnade det moderata kommunalrådet Tutti
Johansson Falk självmant sin tjänst med motiveringen att hon skulle studera framåt höstkanten. Studieskulder är inget 46-åringen behöver ligga sömnlös för när hon nu pluggar kommunikation på högskolenivå. Tutti uppbär nämligen en pension på drygt 20 000 kronor i månaden från Landskrona stad fram till 65 års ålder, då hon får ålderspension.

Trots att avhoppet inte var föranlett av någon valförlust utan i högsta grad är ett eget beslut så har Tutti rätt till så kallad politikerpension, inte heller är det tal om någon motprestation eller karenstid. Däremot sker en samordning med eventuell förvärvsinkomst, föräldrapenning med mera.
– Nej, det finns inga regler för karensdagar. Sedan kan det vara så att det finns regelverk i respektive kommun som styr upp, säger Pontus Nilsson, handläggare på KPA.
– Det är klart att det kan kännas olustigt att hamna i ett system man inte gillar. Jag har gjort vad jag kunnat och regelverket är delvis ändrat nu, säger Tutti Johansson Falk och berättar att hon varit i kontakt med en handläggare på CSN för att som andra studenter få studielån och studiemedel istället för pensionen men det har inte låtit sig göras.
– Jag kommer helt enkelt inte ur det.

Annons
 

– Det nya regelverket är bättre. Sen kan man fundera på vilka konsekvenserna blivit om man slopat politikerpensionerna helt. Jag tror att om vi hade haft fler medborgare som hoppat mellan näringslivet och politiken så hade systemet sett annorlunda ut. Helt enkelt att fler hade gjort en ”värnplikt” under en eller två mandatperioder, säger hon.

Att slå sig till ro och endast leva på politikerpensionen är inte aktuellt menar det tidigare kommunalrådet.
– Min ambition är så klart att få ett jobb efter utbildningen och därmed inte behöva ta ut någon. Man ska dessutom ha klart för sig att politikerpensionen inte är ålderspensionsgrundade, säger Tutti.

Tutti sitter fortfarande kvar i kommunfullmäktige samt i regionfullmäktige. Hennes politiska engagemang gör också att hon sitter i polisstyrelsen och är huvudman i Sparbanken Finn samt ordförande i styrelsen för Landskronaplus AB.
– Jag har aldrig tagit ut något arvode som ordförande i Landskrona Plus, trots att jag har haft rätt till det. Där jag kan minska belastningen på skattebetalarna i Landskrona genom personliga beslut gör jag det.

Politiker i Landskrona som uppbär politikerpension är de tidigare kommunalråden Marita Larsson (26.065 kr) Susanne Wallmark (8.617) samt då även Tutti Johansson Falk (20.269 kr). Tekniska nämndens tidigare ordförande Hans-Erik Palmqvist har 6.795 kronor. Huruvida man sedan lyfter hela, delar eller inget alls av sin politikerpension bestäms av hur mycket annan inkomst som redovisas varje månad.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser