Annons

Snabbare vid restaurangetableringar

Från och med den 1 december upphör kravet på godkännande för de flesta typer av livsmedelsanläggningar – som det så vackert heter på kanslisvenska. Från det datumet kommer endast de verksamheter som omfattas av en EU-förordning rörande animalieanläggningar att behöva godkännas vid livsmedelskontroller.
– Detta innebär för vår del att restauranger i Landskrona som i dag behöver vårt godkännande i fortsättningen endast behöver registrera sig två veckor innan man börjar sin verksamhet, säger Högni Hansson, miljöchef.

Vad gäller ”animalieanläggningarna” förtydligar ställföreträdande chefen Håkan Ärnflykt att det då rör sig om de som hanterar rått kött i primärledet, såsom slakterier och styckerier. Även om restauranger kan öppna efter att de endast registrerat sig kommer de löpande inspektionerna att fortsätta.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser