Annons

Ökning i antalet avgångsvederlag

Det är inte enbart chefer som köps ut av Landskrona stad. I år har en markant ökning skett även bland övrig personal. Under 2007 och 2008 erhöll ett dussintal personer avgångsvederlag och konsultinsatser till en kostnad av cirka 2,5 miljoner kronor.
Bara i år har uppemot 20 personer skiljts från sina anställningar till en kostnad av ungefär 3,5 miljon kronor.
– Förändringar i sjukförsäkringen har tvingat en del att återgå i tjänst. Detta har inte alltid fungerat och däri ligger ökningen av utbetalda avgångsvederlag i år, förklarar Kristina Trulsson Samuelsson, personalchef i Landskrona stad.

Läs mer:
8,3 miljoner för att inte jobba
– Elva chefer har köpts ut sedan 2007

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser