Annons

Bun vill fortsätta drogtesta elever

2007 beslöt Barn- och ungdomsnämnden att införa slumpvisa drogtester på grundskoleelever i Landskrona. 10-15 elever på Sandåkersskolan i Häljarp testades därefter frivilligt under höstterminen 2008 med resultatet att ingen hade använt droger. De genomförda testerna kritiserades hårt av Skolinspektionen som hävdade att det inte fanns stöd för dessa i lagen och därmed upphörde Bun med verksamheten.

På Bun, med nämndsordförande Lisa Flinth (FP) och förvaltningschefen Tomas Johansson i spetsen, har man dock inte gett upp. De satte stadsjuristen på att se över lagen och nu har man i en skrivelse begärt att beslutet om drogtester ska omprövas.
– Skolverket säger själv att det är skolans uppdrag att inte bara informera utan även bekämpa drogbruk. Men enbart information hjälper inte, säger Tomas Johansson.
– De har inte heller kommit med ett enda konkret förslag på vad vi ska göra om vi inte drogtestar.

Annons
 

Om Skolinspektionen river upp sitt beslut kommer man att införa frivilliga drogtester på samtliga grundskolor samt gymnasieskolorna i staden. Men om Skolinspektionen står fast vid sitt beslut är framtiden oviss.
– Då får vi sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra, säger Tomas Johansson och avslutar.
– Men vi anser oss ha bra på fötterna och hoppas att Skolinspektionen lyssnar på oss. Det finns även ett tredje alternativ, även om det är betydligt tidskrävande och det är att försöka få till en lagändring som ger kommuner och skolor rätt att genoföra frivilligtester.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser