Annons

Polis och stad är positiva till överenskommelsen

Mycket har gjorts anser aktörerna, men mer finns att göra, visar den uppföljning som gjorts av samarbetet mellan Landskrona stad och Polisen. Landskrona har som första kommun i landet tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Arbetet med att förverkliga de mål för områdena ungdomar i riskzon, normer/värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation har högsta prioritet från myndigheterna.
– Samarbetet i sig är inget nytt, det har vi även gjort tidigare. Fördelen med överenskommelsen är att vi har lagt extra fokus på att hitta nya former på samarbetet. Det i sig har lett till en bättre kommunikation mellan Polisen och socialtjänsten, säger Mikael Lindberg, verksamhetschef för individ och familjeomsorg.

Under året har ett flertal föräldrautbildningar riktade till såväl föräldrar med småbarn som till de vars barn har växt upp och nått tonåren genomförts. Även utbildningen ”ansvarsfull alkoholservering” har genomförts. Dessutom har arbetet mot den grova organiserade brottsligheten startats upp. Polisen har utsett kontaktpoliser som har som uppgift att verka som en länk mellan högstadieskolor/gymnasium och polisen.
– I samarbete med räddningstjänsten har polisen startat upp ett Ungdomsforum. Ett flertal möten har genomförts där fokus dels legat på relationer mellan ungdomar och  polis/räddningstjänst, dels på att diskutera olika aktuella frågor. Ungdomarna har också fått prova på rökdykning, träffat en av polisens hundförare med mera. I Ungdomsforum ingår för närvarande  sju ungdomar i åldrarna 13 – 15 år. Rekryteringen av nya medlemmar från skolorna i Landskrona kommer att fortsätta under 2010, säger Tommy Wiik, tf närpolischef .

Annons
 

Arbetet med att förvekliga överenskommelsen fortsätter och ett nytt avtal för 2010 kommer att tecknas i slutet av november.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser