Annons

8,3 miljoner för att inte jobbaElva chefer har köpts ut sedan 2007

Medan de arbetslösa och inte minst försörjningsstödstagare i Landskrona fått känna av krisen in på bara skinnet så finns det de som får betalt för att inte arbeta. Rejält betalt dessutom. Det började med att kommunchefen Sergio Garay i augusti 2007 löstes ut med två årslöner, sedan dess har en strid ström av höga tjänstemän fått lämna Landskrona stad.

Sedan Sergio löstes ut har olika överenskommelser om anställningens upphörande med tillhörande ekonomisk uppgörelse träffats med elva chefer till en kostnad av cirka 8,3 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter på cirka 2 mkr.
Bland de elva finns då inte den före detta näringslivsdirektören Hans Eriksson med som köptes ut med sex månadslöner.
– Eftersom han var anställd av det kommunägda bolaget Invest in Landskrona så gjordes den uppgörelsen där och det är inget vi har kontroll över, säger Kristina Trulsson Samuelsson, personalchef i Landskrona stad.
– Vad gäller Sergio så hade han ett så kallat VD-avtal där allt var reglerat, förklarar hon vidare.

Annons
 

Utöver avgångsvederlag så har det i sex av fallen betalts ut ersättning för konsultinsatser från 8 000 upp till 318 600 kronor.
– Det är pengar som betalas ut till konsulter för stöd och vägledning att finna en ny anställning åt de berörda. Detta förfarande används även åt andra anställda som på grund av sjukdom eller annan anledning måste sluta. Man kan uttrycka det som en professionell samtalspartner. Det kan exempelvis handla om att man behöver omskola sig eller hitta en annan riktning i yrkeslivet.

Att välutbildade chefer ska behöva så kallade outplacementkonsulter för att finna nya jobb tycker personalchefen inte är konstigt.
– Det är en utsatt position att vara chef och det kan därmed vara svårt att finna ett nytt jobb efter det att man gått skilda vägar.

Exempelvis får nyligen uppmärksammade Mia Andréasson Lidberg ett avgångsvederlag på 424 800 kronor, dessutom utgår 85 000 kronor för konsultinsatser.
Att skilsmässorna från högre tjänstemän i Landskrona är något som skulle ha eskalerat är inget som personalchefen skriver under på.
– Nej, och förövrigt så är detta ingen onormal händelse eller proportion i en kommun av Landskronas storlek, menar Kristina Trulsson Samuelsson.

Att med ekonomiska uppgörelser avsluta anställningsförhållande är ett mycket vanligt sätt inom arbetslivet hävdar personalchefen.
– Att driva arbetsrättsliga tvister till domstol är en långvarig och mycket tungrodd process. Den kan medföra stora kostnader och som inte minst för de inblandade är en känslomässigt jobbig process, understryker hon och förklarar att en utdragen tvist kan i värsta fall uppgå till 2,5 till 3 miljoner kronor.
– Därför görs alltid en bedömning där kostnaden för en möjligt träffad överenskommelse ställs mot en eventuell förlust i domstol. Att förlikas skall inte ses som en nödlösning ut ur en process, tvärtom så uppmanas parterna som är på väg in i en rättsprocess av domstolen att försöka uppnå just detta.

I Landskrona stads personalpolitiska program betonas vikten av ett gott ledarskap. Detta ledarskap skall kännetecknas av ett ansvarstagande, tydligt och motiverande ledarskap.
– Att nå snabba överenskommelser i samförstånd med chefer som av olika skäl inte lever upp till dessa krav och förväntningar gynnar arbetsgivaren, berörd chef, övriga arbetstagare samt verksamheten i stort, menar personalchefen och anser att man bör ställa de 8,3 miljonerna i relation till att kostnader för förluster i rättegångar och i jämförelse stadens totala personalkostnad.
– Dessa uppgår under samma period till cirka 3,8 miljarder kr, vilket alltså betyder ca 0,2 % av de sammanlagda personalkostnaderna.

Fakta
Utbetalda avgångsvederlag till chefer under perioden 2007 – 2009:
Konsultinsats inom parantes.

 • Karin Theander, rektor 690 000 kr
 • Stefan Lidberg, områdeschef 495 600 kr (100 000 kr)
 • Sergio Garay, Kommunchef 1 152 000 kr
 • Lars Sjöström, rektor 209 000 kr
 • Hans Henricsson, rektor 0 kr (318 600 kr)
 • Lena Stenudd, förvaltningschef 621 000 kr (8 000 kr)
 • Annika Cronsioe, stadsarkitekt 590 800 kr (200 000 kr)
 • Jeanette Karlsson, enhetschef 174 000 kr (58 000 kr)
 • Susann Alfredsson, fastighetschef 514 000 kr
 • Mona Larmark, avd. föreståndare 550 000 kr
 • Mia Andreasson, enhetschef 2009 424 800 kr (85 000 kr)
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser