Annons

Vagt intresse för att driva konsthallen

Kulturnämnden i Landskrona har gjort ett försök med att arrendera ut konsthallen för att spara in en halv miljon kronor i driftskostnader. Detta ser dock inte ut att bli verklighet; när anbudstiden gick ut i förra veckan hade endast en intressent anmält sig, nämligen ägaren till Frostavallens hotell och konferens som också tänkte sig bedriva konferensverksamhet i Konsthallen. Tillförordnade Fritids- och kulturchefen i Landskrona Göran Nyström menar att det föreligger hinder för ett sådant utnyttjande av lokalerna.
– Det är föreskrivet vad man kan göra i konsthallen, och det är bara kvalitetsinriktade utställningar, kaféverksamhet och program ungefär som idag som kommer i fråga, menar han.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser