Annons

Tekniska bör satsa på renare bilar

En studie har genomförts för att ta reda på vilken miljöpåverkan transporterna för Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter haft under 2008.

De totala utsläppen från verksamheten är enligt undersökningen 1 455 ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från 455 personbilar som körs ca 1 500 mil per år.
– Det är svårt att svara på om siffrorna är stora, säger Lars Lindström, en av två på miljöförvaltningen som genomfört undersökningen.
– Det är första året som vi gör denna undersökning. Jag hoppas dock att man gör en lika dan kommande år för att få fram jämförelsetal. Först då vet vi om det är stora siffror eller ej.

Annons
 

Klart är att det finns mycket att göra.
– En liter bensin eller diesel motsvarar 2,5 till 3 kilo koldioxid och naturligtvis finns här massor att vinna genom att skaffa bilar med alternativa drivmedel. Vi rekommenderar att man satsar på gasbilar och i nästa steg elbilar.

En del åtgärder har redan vidtagits. Det enskilda fordon som släppte ut mest koldioxid under år 2008 var lastmaskin Ljungby L12 som ensam stod för 56 ton koldioxid. Lastmaskinen
kördes ca 1 800 timmar per år men är nu utbytt mot en ny.

Ytterligare besparingar av miljön kan vinnas genom valet av färdmedel vid tjänsteresor och dylikt. Antalet inrikes flygresor var under 2008 18 inrikes resor och 3 utrikes resor. Miljöbelastningen från flyget är drygt 64 000 gånger större än från en tågresa märkt ”Bra miljöval”. Ser man på hela TSB gick 58 % av resorna i km räknat med tåg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser