Annons

Det fortsätter storma kring arbetsmarknadsenheten

Det fortsätter att storma kring arbetsmarknadsenheten i Landskrona stad. Tidigare har tjänstemän ertappats med att utnyttja socialbidragstagare för privat bruk. En av dessa, enhetschefen Mia Andréasson Lidberg har också fått lämna sitt jobb och fått en årslön i ersättning.
– För mig är det viktigt att de som uppbär socialbidrag gör något. Det står jag fast vid, säger kommunalråd Torkild Strandberg (FP).
På frågan om det inte rimmar illa att några borde arbeta för sina pengar medan en annan får en årslön för att sluta jobba svarar Strandberg:
På det sättet du framställer det så låter det naturligtvis orimligt. Men faktum är att om vi inte nått överenskommelsen med Mia Andréasson Lidberg så hade arbetsdomstolen kopplats in och då hade det kostat mycket mer. Dessutom hade hon fått sin årslön ändå. Sådan är lagen.

Med tanke på Torkild Strandbergs svar så kan det tolkas som att Mia Andréasson Lidberg mer eller mindre fått sparken. Detta är dock något som förvaltningschefen på vuxenförvaltningen Annette Lindberg Mohlin tar avstånd från.
Vi och Mia Andréasson Lidberg har varit fullständigt överens om att detta var den bästa lösningen. Några arbetsrättsliga åtgärder har aldrig varit aktuella.

Annons
 

Förvaltningschefen tycker inte heller att det går att jämföra motprestation av bidragstagare med att Mia Andréasson Lidberg får pengar för att sluta jobba.
Det är inte samma sak. Beslutet om att låta bidragstagare praktisera eller studera 30 timmar i veckan är ett politiskt beslut. Det är dock inget sådant som ligger bakom att Mia Andréasson Lidberg slutar.

Som grädde på moset visar det sig nu att de som uppbär socialbidrag och som praktiserar eller utbildar sig får en dags karens om de är borta från sin praktik.
Vi har ett schablontillägg på 300 kronor per månad och det ska täcka eventuella kostnader. Skulle det dock vara så att kostnaderna gör att den sammanlagda inkomsten hamnar under bidragsnormen så får man extra bidrag. Detta gäller dock inte vid olovlig frånvaro, säger Johanna Nilsson på arbetsmarknadsenheten.

Detta med karensdagarna fick jag reda på i fredags och än en gång bävar jag. Jag upprepar. Det är dags att lägga allt på bordet nu. Så här mycket strul får det inte vara, säger vuxennämndens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).

Det har dock visat sig att beslutet om karens togs 2003 då socialdemokraterna hade makten.
Det stämmer. Men vad vi nu håller på att ta reda på är om karensdagarna är kopplade till projektet Arbete mot bidrag eller om det gäller samtliga försörjningsstödstagare. Är de det första så har dessa avtalsenliga löner och då är inte karensen något hinder. Skulle det dock visa sig att det gäller alla så kommer jag att kräva att beslutet rivs upp, säger Jonas Esbjörnsson.

Just nu håller kommunen som bäst på att se över organisationen och förändringar är att vänta. På frågan om man inte borde börja med vuxenförvaltningen med tanke på de senaste veckornas avslöjanden, svarar Torkild Strandberg.
Jag är inte orolig för förvaltningen. Den utredning som presenterades härom veckan är ett första steg till förändring. Jag är övertygad om att allt kommer att ställas till rätta innan året är slut.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser