Annons

Socialstyrelsen tar inte ställning i fråga om p-piller till 14-åring

En förälder har skrivit till Socialstyrelsen och ifrågasatt det faktum att Ungdomsmottagningen i Landskrona skrivit ut p-piller till hennes 14-åriga dotter utan att konsultera föräldrarna först.
– Det måste väl i rimlighetens namn vara otillåtet att ge receptbelagd medicin till minderåriga, skriver hon bland annat i sitt brev, och fortsätter.
– Vidare är det så att om nu p-piller ges mot graviditet så har vi en 15-års gräns för sexuella handlingar! Tänker ingen på att det är värre att få HIV, plus alla andra könssjukdomar, än att bli gravid? Därför är det KONDOM som gäller!

Socialstyrelsen tar dock inte ställning i frågan utan svarar föräldern med en hänvisning till ett JO-utlåtande som sammanfattat säger att det inte är självklart att föräldrar ska få information om deras barns kontakter med hälso- och sjukvården.
– Det ankommer emellertid på vårdnadshavaren att i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Rätten att bestämma i frågor som angår barnet tunnas ut då barnet blir äldre och bestämmanderätten flyttas över på den unge själv. Detta gäller även frågan om dispositionsrätten över den unges sekretess. En förälder har således inte alltid möjlighet att utan den unges medgivande ta del av sekretesskyddade uppgifter rörande ett barn som uppnått en viss mognad och utveckling, står det bland annat i utlåtandet från JO.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser