Annons

Musiker får dela på 180 000 kronor

Sju unga musikstuderande och en kör får dela på de 180 000 kronor som styrelsen för Jaderska Musikfonden i Landskrona har beslutat att dela ut i år. Av de åtta stipendierna är två på 30 000 kronor och sex på 20 000 kronor. Flickkören Chorus Puella får 30 000 kronor liksom 19-åriga Kim Bergkvist.

Chorus Puella, som leds av musikläraren Agneta Coltén, består av 34 flickor i åldern åtta till 18 år. Kören har sökt pengar för att kunna delta i en workshop, som Stockholm Gospel och Sveriges Körförbund arrangerar i Stockholms Konserthus under 2010. Dessutom hoppas kören kunna delta i ytterligare någon körfestival för unga körer.

Annons
 

Kim Bergkvist gick i våras ut Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund med högsta betyg i samtliga ämnen, och hon studerar nu vid Kulturamas Musikallinje i Stockholm. Hon tar också privatlektioner i sång och har musik som ett klart uttalat framtidsmål.

De övriga sex stipendiaterna som får 20 000 kronor vardera är:
Julia Andersson, 18 år, går sista året på Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, och siktar på att utbilda sig vidare i bl.a. piano och körpedagogik.

Jenny Fransson är 19 år och har piano som huvudinstrument. Hon gick ut gymnasiet i våras och studerar nu arrangering och komposition vid Sundsgårdens folkhögskola, något hon planerar att fortsätta med vid någon musikhögskola.

Joel Kjellgren är 18 år och går sista året på Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund. Han spelar klassisk gitarr och elgitarr. Stipendiet ska ge honom möjlighet att ta privatlektioner i gitarr och studera vidare.

Nick Klaman, 18 år, går sista året på Heleneholms Musikgymnasium i Malmö. Vid sidan om skolan tar han privatlektioner för trumpetaren Jonas Wiik i Det Kongelige Kapel på Operan i Köpenhamn och för solotrumpetaren Björn Lovén i Malmö Symfoniorkester. Han söker stipendiet för att kunna studera vidare.

Cecilia Larsson, 31 år, studerar till musiklärare på Musikhögskolan vid Lunds Universitet, och hon har sång som sitt huvudinstrument och tänker sig att bli musiklärare på högstadie- och gymnasienivå.

Emma Rosenberg, 19 år, går sista året på musiklinjen på Furuboda Folkhögskola, där hon valde att fortsätta ytterligare ett år fastän hon nu i höst också kom in på Musikhögskolan i Malmö.

Stipendierna delas som vanligt ut hos Dagmar Munck af Rosenschöld den 2 november på Elisabeth Jaders födelsedag.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser