Annons

87 mil skånska vägar får nya hastighetsgränser

Från den 10 november ändras hastighetsgränserna på 87 mil vägar i Skåne. 67 mil får sänkt hastighet. Framför allt handlar det om vägar där hastigheten sänks från 90 till 80 kilometer i timmen. Närmst Landskrona är det väg 110 som på en lång sträcka sänks till 70 km/h och väg 108 som sänks till 80 km/h.
 
Vi anpassar hastigheten efter den standard vägen har. Säkra vägar, som mötesfria vägar, får höjd hastighet till 100 kilometer i timmen. Smala vägar, med mycket träd, stenar eller fastigheter utmed vägen får sänkt hastighet. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att rädda liv, säger Thomas Erlandson, regionchef Vägverket Region Skåne.
 
Det har riktats kritik mot Vägverkets sänkningar, ett argument är tidsförlusten.
Att just ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort. Men faktum är att restiden bara påverkas marginellt. Kör du en mil och sänker hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen blir tidsförlusten 50 sekunder, säger Thomas Erlandson.
 
Vägverket har i denna omgång sett över totalt 210 mil vägar i Skåne. 20 mil får höjd hastighet och 67 mil får sänkt hastighet.
– Även om vi ändrar hastigheten på många vägar så är det viktigt att notera att efter översynen så ändrar vi inte hastigheten på 123 mil vägar, säger Thomas Erlandson.

Omskyltningen pågår mellan den 10 november och 18 december. Totalt kommer omkring 3000 nya skyltar att sättas upp och de beräknas kosta 6 miljoner kronor. 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser