Annons

”Verktygslåda” för högre måluppfyllelse i skolan

Redan i juni gav Barn och ungdomsnämnden skolans verksamhetschef i uppdrag att initiera ett utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen bland stadens skolelever. Begreppet ”verktygslåda” användes för att poängtera att insatserna ska vara konkrets, tydliga och möjliga att påbörja omgående.
– Det är en satsning på det mest centrala i skolans verksamhet, nämligen ökad måluppfyllelse, säger Tomas Johansson, förvaltningschef.
– Vi måste uppnå rikssnittet, något vi inte gör idag. Olika arbetsgrupper, där bland andra rektorerna ingår, är bildade och dessa grupper ska presentera sitt arbete för varandra vid rektorsmötet i början av december. Därefter beräknas konkreta aktiviteter och insatser starta ute på skolorna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser