Annons

Egenkontroll enligt miljöbalken

Barn och ungdomsnämnden har fått ett föreläggande som innebär att förskolorna senast den 1 november och skolorna senast den 1 mars 2010 ska ha färdigställt sin egenkontroll.
– Kravet på egenkontroll är ingenting nytt, det har funnits sedan 1998, men det som nu har tagits fram är en samlad struktur för arbetet, säger förvaltningschefen Tomas Johansson.

De områden som verksamheterna bland annat ska ha rutiner kring är: inomhusmiljö, lokalanvändning, hygien, städning, utomhusmiljö, smittskydd, avfallshantering samt hantering av kemiska produkter.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser