Annons

Försörjningsstödstagare tillbaka i praktik

Vid ett extrainkallat möte på vuxennämnden på torsdagen beslutades enhälligt att de som ansöker om försörjningsstöd inte behöver praktisera innan beslut om stöd är taget. Dessutom hävdes det beslut som togs nyligen att allt praktiserande skulle upphöra tills frågan var utredd.
– Det betyder att försörjningsstödstagarna åter kan sättas i praktik i såväl kommunal som i privat regi, säger vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP).
– Det var ett snabbt och enkelt möte och glädjande var att det var en enig nämnd som tog besluten, säger Mattias Adolfsson.

Vid mötet lämnade socialdemokraterna in ett yrkande på nio att-satser vilka remitterades till förvaltningen för beredning. De nio att-satserna vill dock inte ordföranden kommentera.
– Jag aktar mig för att säga något innan förvaltningen kommer tillbaka till nämnden men det finns säkert någon eller några punkter som jag vill diskutera, säger Mattias Adolfsson.

Annons
 

En av punkterna lyder:
– Att det nuvarande praktiksystemet utvärderas av en extern konsult. Utvärderingen ska redovisa på vilka grunder praktik har beviljats, i vilken omfattning det skett, vilka villkor som omfattat praktikanterna, var praktik har skett och på vilket sätt praktiken varit kompetenshöjande.

– Vi har inget emot att folk får kompetenshöjande praktik eller annat mot att de uppbär försörjningsstöd men det har varit mycket frågetecken kring hela frågan. Därför skulle vi vilja att någon utifrån tittade på helheten, säger Sven-Olof Westman (S) som satt som ersättare på mötet för Vaino Roth.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser