Annons

Torkild Strandberg nöjd med utredningen

Det har från många håll framkommit massiv kritik mot den utredning som stadsdirektör Peter Billquist och tf förvaltningschefen på vuxenförvaltningen Annette Lindberg Mohlin tagit fram gällande att det skulle vara en kultur bland förvaltningarna i Landskrona att utnyttja praktiserande försörjningsstödtagare för privat bruk.

Kommunalrådet tillika kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) är dock nöjd med utredningen.
– Med tanke på hur lång tid detta har pågått, hur många som varit involverade och hur kort tid utredarna har haft på sig så är jag nöjd, säger Strandberg.

Annons
 

På frågan om han inte tycker att den är bristfällig hänvisar han till Peter Billquist.
– Jag vet inte exakt hur de gått till väga. Det får ni fråga Billquist. Men jag är övertygad om att de har starka belägg för vad de säger.

En del kritik har även framkommit om att det är en intern utredning. Torkild Strandberg vill varken svara ja eller nej på frågan om det inte borde vara en extern utredning med tanke på känsligheten och storleken i ämnet.
– Det är klart att frågan är stor men jag gav Peter Billquist i uppdrag att reda ut vad som hänt och så har han gjort tillsammans med Annette Lindberg Mohlin. Jag bad de också ta fram åtgärder för att komma åt problemet och detta har också presenterats. Det är möjligt att det kanske hade varit bättre att en extern utredare varit inkopplad men nu vet vi vad som hänt och vad som väntar.

En av Folkpartiets hjärtefrågor är lag och moral. Som sådan känner sig Torkild Strandberg kluven till att det inte vidtas några rättsliga åtgärder mot de som gjort fel.
– Det är ett klart dilemma. Medan min hjärna säger att det kan finnas orsaker till att det blivit en kultur så säger mitt hjärta att man har ett eget moraliskt ansvar för vad man gör.

Tycker du att de som är utpekade ska säga upp sig?
– Det har jag ingen uppfattning om. Men jag tycker inte att enskilda ska bestraffas för sådant som många har hållit på med under långa tider.

Läs mer:
Förvaltningschefer kritiska mot generalisering
Inget rättsligt efterspel efter utnyttjande av praktikanter

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser