Annons

Förvaltningschefer kritiska mot generalisering- Tveksamheter i utredningen

Nuvarande och tidigare förvaltningschefer ställer sig oförstående till delar av resultatet i den utredning som stadsdirektör Peter Billquist presenterade på tisdagen.

Att det skulle finnas en ”kultur” även inom andra förvaltningar än Vuxenförvaltningen att utnyttja praktikanterna, som dessutom sträcker sig tillbaka till 80-talet förnekas nu mangrant. Därtill höjs röster mot avsaknaden av källhänvisningar i utredningsmaterialet.

Annons
 

– Fram till att jag fick reda på att vår lagförman Ragnar Björsing fått en grupp att forsla bort möbler samt att städa en lada nyligen så har jag aldrig hört talas om något liknande. Någon sådan kultur har aldrig funnits i vår förvaltning så länge jag varit med och det är i 25 år, säger chefen för Fritid- och kulturförvaltningen Göran Nyström. Fritidsförvaltningens tidigare chef Bengt Nissler instämmer till fullo.
Det är fullständigt nys. Jag har aldrig hört talas om att någon skulle ha utnyttjat någon praktikant för privat bruk. Hade jag fått veta något sådant hade jag slagit till med full kraft, säger han som var chef under hela 1980-1990-talet.

Även på miljöförvaltningen ställer man sig frågande till påståendena.
– Jag kan inte påminna mig om att jag har hört något sådant under de 34 år som jag jobbat på miljöförvaltningen, säger förvaltningschef Högni Hansson.

Mönstret går igen på Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen där chefen Kåre Larsson inte har några belägg för att personal inom TSB skulle ha utnyttjat praktikanter. Omsorgsförvaltningens chef, Eva Malm, har först genom massmedias artiklar hört talas om förfarandet.
– Jag har inte fått någon mer information kring vad som åsyftas här och vilka förvaltningar som avses och kan alltså inte uttala mig kring detta, säger hon med anledning att fler förvaltningar än Vuxenförvaltningen skulle ha varit involverade.

Utredningen är i det närmaste helt i avsaknad av källhänvisningar och betraktas av flera personer som Direkten varit i kontakt mest som en massa påståenden.
Riktar man så stark kritik mot en så pass stor grupp kommunanställda som man gör i utredningen så måste man belägga detta, poängterar oppositionsråd Niklas Karlsson (S) som i övrigt vill avvakta Vuxennämndens extrainkallade möte på torsdagen innan han ger fler kommentarer.

Förutom stadsdirektör Peter Billquist så är det tillförordnade förvaltningschefen på vuxenförvaltningen Annette Lindberg Mohlin som lett utredningen. Då Landskrona Direkt konfronterar henne med det faktum att de övriga förvaltningscheferna kategoriskt förnekar att de känner till några fall där praktikanter utnyttjas för privat bruk lägger hon locket på.
Det är inte de tolkningar jag gör utifrån vad vi fått veta. I övrigt har jag inga kommentarer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser