Annons

Inget rättsligt efterspel efter utnyttjande av praktikanter

På tisdagsförmiddagen kallade stadsdirektör Peter Billquist och tf förvaltningschefen på vuxenförvaltningen Annette Lindberg Mohlin till presskonferens. Anledningen var att de båda fått i uppdrag att utreda frågorna kring att chefer och andra inom stadens förvaltningar utnyttjat praktikanter som uppbär försörjningsstöd. Med på presskonferensen var även personalchef Kristina Trulsson Samuelsson.

Utredningen pekar otvivelaktigt på att personal har utnyttjat praktikanterna för eget bruk sedan 1980-talet. Det står också klart att det enligt utredningen inte går att vidta arbetsrättsliga åtgärder eftersom det varit en ”kultur” att utnyttja praktikanterna.

Annons
 

Underlaget till utredningsresultatet ska enligt Billquist och Lindberg Mohlin vara intervjuer och samtal med cirka 30 personer, dock ingen av försörjningstagarna.
– Försörjningstagarna har tillräckligt stor press på sig. Dessutom har det framkommit att de har blivit utnyttjade och därför såg vi inte att det var nödvändigt. Det skulle alltså inte tillföra något nytt att prata med dessa, säger stadsdirektören.

I det dokument som tagits fram och som även delgavs pressen fanns endast nio namn som utredarna talat med.
– Vi har pratat med fler. Hur många vet jag inte exakt men det rör sig om ett 30-tal. Vi har kontaktat en del och andra har kommit till oss i förtroende, säger Billquist.

I utredningen står att läsa, att den avdelning som blivit mest utnyttjad är syateljén. Enligt siffrorna som presenteras ska cirka 20% av allt arbete där ha varit privat. I de övriga avdelningarna, det vill säga cykelverkstaden, biltvätten, secondhandbutiken eller i den öppna gruppen som skött målning, ogräsbekämpning och markarbete, rör det sig om några procent.

Någon dokumentation eller källhänvisning till siffrorna finns dock inte.
– Vi har pratat med folk och vi har utgått från det de sagt. Men vi har inte sparat några uppgifter som vi kan hänvisa till. Det blev väl några minnesanteckningar men de har slängts, säger Annette Lindberg Mohlin.

En fråga som aktualiserats är om det figurerat pengar som betalning för de utförda tjänsterna. Bland annat så uppger tidigare förvaltningschefen Gunlög Stenfelt till Landskrona Posten att hon mot kvitto betalat för en tjänst.
– Här står ord mot ord. Vi har inte lyckats komma fram till något sådant. De som fått tjänsterna gjorda har själv stått för allt material och för detta då och då betalt med kaffebröd, frukt eller liknande. Det är vad vi har fått fram, säger Peter Billquist.

Någon påföljd är inte att vänta från Landskrona Stad.
Efter diskussion med en arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vi kommit fram till att det saknas förutsättningar att vidta rättsliga åtgärder gentemot enskilda anställda eftersom det råder otydligheter i regelsystemet. Det har varit en sedvänja på arbetsplatsen att utnyttja praktikanterna och därför kan inte den enskilde straffas, säger Peter Billquist.

På SKL lägger man locket på direkt.
– Jag för inga som helst diskussioner i media i ärenden vi diskuterat med våra medlemmar och Landskrona stad är en av dessa. Jag hänvisar helt till utredningen, säger arbetsrättsjuristen, Johanna Read Hilmarsdottir

Utredarna har fått i uppdrag att titta på åtgärder för att det inte ska få lov att fortsätta.
– Vi har kommit fram till tre punkter. Den första är att vi kommer att tydliggöra att utnyttjande av praktiserande försörjningstagare inte är ok och att arbetsrättsliga åtgärder kommer att tas om någon bryter mot förbudet. Punkt två gäller att arbeta fram ett förtydligat reglersystem och som punkt tre har vi som åtgärd att säkerställa att den rådande kulturen bryts, avslutar Peter Billquist.

Utredningen som PDF
Ladda ner hela utredningen som PDF här.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser