Annons

Utdrag ur belastningsregistret för jobb inom omsorgen

Omsorgsnämnden har efter en ”liten debatt” beslutat att yrka bifall över en motion, ställd av Sverigedemokraterna, som vill att utdrag ur belastningsregistret ska användas vid anställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen.
– Egentligen ser vi inga hinder för detta, det tillämpas ju till exempel redan för anställningar inom BUN, säger nämndens ordförande Hans Raita (M).
– Vi måste naturligtvis bara se till så att det inte bryter mot någon lagstiftning. Ärendet går vidare på remiss till kommunstyrelsen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser