Annons

Unga ombeds svara på frågor om sina livsvillkor

Vilka tankar har de unga i Landskrona om fritid, utbildning, framtid och hälsa? Den webbaserade enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett verktyg utvecklad av Ungdomsstyrelsen som nu kommer att användas i Landskrona för att ge en vägledning åt politiker och tjänstemän i lokala ungdomsfrågor.
– Meningen med undersökningen är att få större kunskap om ungdomars livsvillkor, säger Monika S Amaral på Centrum Österlyftet och tillika lokal projektsekreterare för Lupp.
Enkäten riktas till alla elever i årskurs 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet.

Tanken är bland annat att enkäten ska ge svar på ungdomarnas framtidsplaner.
– Det ger kommunerna bättre förutsättningar att planera i ungdomsfrågor, menar Monika S Amaral.
Resultaten från enkäten kan sedan jämföras mellan kommuner och med riket som helhet.
– Enkäten görs ute på skolorna för att vi ska få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Lupp är ett bra verktyg för att unga ska få inflytande över sin vardag. Så även om enkäten görs på individnivå så finns det säkert frågor som engagerar många ungdomar och som man sedan kan ta fasta på, säger Monika S Amaral.

Annons
 

Ungdomsstyrelsen har sedan 2001 utvecklat enkäten i samarbete med de kommuner som har deltagit. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag att stötta kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete. Syftet är att stimulera en ungdomspolitik som baserar sig på kunskap. Det är kostnadsfritt för kommuner att göra enkäten Lupp. Det är första gången enkätundersökningen genomförs i Landskrona.
– Vi hoppas att rapporten ska ligga klar i februari nästa år, avslutar Monika S Amaral.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser