Annons

Gymnasiesärskola anmäld till Skolinspektionen

En vårdnadshavare till en elev på Elise Malmros särskola har skickat en anmälan till Skolinspektionen angående rätten till särskilt stöd samt brister i informationsutbytet mellan skolan och hemmet. Myndigheten kräver nu att skolan inom fjorton dagar yttrar sig över det som skett samt redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser