Annons

Positiv delårsrapport för Landskrona

Landskrona stad gör efter årets två första tertialer, 09-08-31, ett resultat på 52,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 26,7 miljoner. Anledningen till att resultatet för perioden är så mycket bättre än vad som prognostiserats är att utfallet i kapitalförvaltningen redan uppnåtts under årets första åtta månader.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser