Annons

Webbsända fullmäktigemöte utvärderas

Under året har fullmäktiges sammanträden sänts på prov av olika företag via webben. Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen att remittera ärendet till Servicekontoret för att ta fram olika alternativa förslag, även obemannade. Dessutom ska ekonomiska och andra konsekvenser belysas.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser