Annons

Populära vandringsleder byggs ut

Under hösten 2008 invigdes Landskrona vandringsleder vilka är en officiell förlängning av Skåneleden.
Under namnet döljer sig ett antal promenadslingor inom Landskrona stad. Den längsta, Havsleden, sträcker sig längs Landskronas kustlinje och utifrån denna utgår fem kortare ”slingor” in i kommunen. Slingorna är placerade vid områden som Citadellet, Sandbergen och Borstahusen. Delsträckorna är mellan 1 – 3 km långa.
Vi har gjort en del mätningar och under våren var det uppemot 6000 personer i veckan som promenerade från Borstahusen och ut mot Sandbergen, säger Tom Sörensson, verksamhetsutvecklare på Fritids- och kulturförvaltningen.

Populariteten för lederna gör att man nu uppdaterar och tydliggöra ledens skyltning.
Bland annat vill vi göra en rastplats, typ en viloplats, högst uppe på Sandbergen. Här väntar vi på tillstånd från Länsstyrelsen. Vi tittar just nu också på ”Söderslingan”, det vill säga ett stråk från Kasernplan via Häljarp och Saxtorp till Kävlinge, säger Tom Sörensson just hemkommen från en rekognosering i området.
Här är tanken att vi gör en delslinga som följer Saxån. Perfekt inte minst som rekreationsområde för Häljarpsborna.

Annons
 

Som ett led i arbetet har även en tipspromenad utvecklats. Denna har premiär i veckan.
– Vi vill inte konkurrera med Korpens populära tipspromenader men under deras uppehåll är det tänkt att vi en gång i månaden ska ha en runda med frågor som berör Landskrona. Varje månad blir det sedan en ny sträckning, förklarar Tom Sörensson och utlovar fina priser i form av relaxpaket från Karlslundsbadet, resor till Ven med inträde till Tycho Brahe museet med mera.

– Svarstalonger till tipspromenaden hämtas på turistbyrån, stadsbiblioteket och Pumphuset. Inlämning sker vid tipspromenadens början och slut i uppsatta lådor, avslutar Tom Sörensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser