Annons

Blir det sommarväder i oktober?

Vi har meteorologiskt sett den femte sommarmånaden bakom oss, rapporterar Hans Lehrecke från sin privata väderstation i Glumslöv.
April missade med en decimal att hänga med i sommarligan då det var 9.9 i medeltemperatur.

Månadssnittet för september hamnade på höga 15.2 grader vilket är klart varmare än medeltemperaturen om 13.6 under de drygt 25 år som Hans Lehrecke  gjort mätningar. Månadens varmaste dag inföll den förste med 25 grader. Vi fick uppleva sju dagar med 20 grader och nätterna var milda med endast tre under tio grader.
Kallast var det av förklarliga skäl i slutet av månaden.
– Det var 5 grader natten mellan den 29:e och 30:e, vet Hans.

Annons
 

Dock är det inte den varmast septembermånaden under mätperioden.
Varmast var det 1999 med 17.1 tätt följt av 2002  då kvicksilvret snittade 16.7.
Svalt var det däremot 1993 då medeltempen hamnade 10.3.

Nederbörden uppgick till 43.5 mm fördelat på 11 dagar i huvudsak i början och slutet av månaden.  Medelnederbörden ligger på 54.4 men med en stor spännvidd. 1994 fick vi 129.5, 1995 117mm under  20 regndagar , medan vi 2005  endast fick 20.5 mm.

Hans profetiorna för början av månaden stämde väl. Efter några ostadiga dagar kom det fina sommarvädret tillbaka och mellan den sjätte och tjugosjätte hade vi endast två dagar med nederbörd.
Den varma månaden har medfört att badtemperaturerna varit vänliga.
Månaden startade med 20 grader och mellan den sjunde och den siste sjönk temperaturen bara med 2 grader från 16 till 14.

Hur har modernäringen, vårt kära jordbruk, fungerat under den gångna månaden ? 
Rent allmänt kan man väl säga att man ligger före . Redan i mitten av månaden började betskörden och sockerhalten är hög, eller 17 till 18%, säger Hans.
 – Höstrapsen och vetet har kommit upp tidigt och bra men behöver nu en skjuts i form av regn. Något det fått bra av så här i månadsskiftet. Det är den torra aprilmånaden som fortfarande spökar  och grundvattennivån är låg. Det märks inte minst i ett märgelhål vid Nybo, som är nästan helt tömt på vatten.

Hur blir då oktober?
Den ostadiga period, vi hamnat i, ser tyvärr ut att fortsätta en bit in i månaden. Vi ligger mitt inne på slagfältet mellan varm och kall luft och vi får tyvärr se fram emot ett regnigt veckoslut. Vi får hoppas, att det vänder till Birgitta, den sjunde oktober, så att vi får uppleva en Brittsommar (indiansommar). Chansen är ungefär en på tre att oktober skall bli en meteorologisk sommarmånad.  9 av 26 under min mätperiod har varit det exempelvis  hamnade medeltemperaturen på 10.1  ifjol.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser