Annons

Socialdemokraterna kräver att projketet stoppas

Det stormar inte bara över Öresund idag. I dag kräver Socialdemokraterna att praktikplatser för socialbidragstagare stoppas.

Jag kommer att framföra kravet vid dagens möte med vuxennämndens arbetsutskott, säger Jonas Esbjörnsson (S), vice ordförande i vuxennämnden.
 Jag kommer att kräva omedelbart stopp av projektet ”Landskrona den arbetande staden” . Nu måste alla kort på bordet. Vi måste ha klart för oss vad det gäller försäkringar, arbetskläder, personlig skyddsutrustning etcetera. Hur länge har projketet pågått och hur länge ska det pågå?

Annons
 

– Jag visste inte ens att projektet var sjösatt när jag fick läsa om det i tidningen. Jag trodde i min enfald att det rörde sig om aktiviteter om 30 timmar i veckan på Kompetensforum och att man där fick vägledning lite typ det gamla Datorteket, säger Jonas Esbjörnsson.

I dag har ett 60-tal personer praktikplatser som motprestation för sitt försörjningsstöd, hälften finns inom de kommunala verksamheterna och övriga inom det privata näringslivet.
Jag kan på grund av sekretess inte berätta eller lämna ut vilka platser det rör sig om, säger Carina Jording, enhetschef på vuxenförvaltningens arbetsenhet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser